Der indhentes børneattester på alle instruktører og hjælpeinstruktører, der er 15 år eller derover, som skal undervise børn, der er 15 år eller derunder.
Attesterne fornyes hvert år.